Nylands åkrars näringsomlopp i skick – vattendragen till god status 2016-2019 (NyRaHa - UusiRaHa)

Projektet är avslutad. Vi tackar alla för samarbetet!

Nylands åkrars näringsomlopp i skick – vattendragen till god status 2016-2019 (NyRaHa – UusiRaHa)
Fånggrödorna gör stor nytta genom att de återvinner näringsämnen och förbättrar markens bördighet. Odlingen och miljön gynnas, då användningen av näringsämnena och åkerns produktivitet förbättras. Projektet producerar information och ger råd om användningen av fånggrödor som en del av växtföljden.
NyRaHa projektet ordnade avslutningsseminarium med focus om fånggrödor på Knehtilä gård i Hyvinge. Några presentationer finns här (på finska):

Seminar presentationerna

Landsbygdensfolk på Pukaro dag:
Frodiga fånggrödor kan minska behovet av kvävegödsling med hälften
Miljömätningar till nytta för odlarna och forskningen Pasi Valkama och Asko Särkelä Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen
Miljömätningar till nytta för odlarna och forskningen (pdf)
Se mer information om fångrödorna:

NyRaHa- / UusiRaHa-Projekt broschyr

Presentation av projekt UusiRaHa-NyRaHa (pdf)

Test med fånggrödor i oljeväxter. Landsbygdens Folk 11 Maj 2018

Egenskaper av fångrödor på Fältdag 2017 (pdf)

Fånggrödor – till bondens nytta i Landbygdens Folk 26 Januari 2018

Ta hem nyttan med fånggrödor – Artval i Landbygdens Folk 2 Februari 2018

Erfarenheter från 25 års växtodlingsförsök finns samlade i en ny rapport från SLU. Där framkommer tydligt olika grödors förmåga att minska kväveutlakningen men även att fånggrödor inte bara minskar övergödningen utan också ger klimatnytta:

SLU Rapport om 25 års växtodlingsförsök av fånggrödor