Muuta hyödyllistä

Tältä sivulta löydät kerääjäkasveihin liittyvää muuta tietoutta. Linkit käsittelevät kerääjäkasveja, viljelysmaan kasvukuntoa ja sen parantamista, vesiensuojelua viljelyn avulla ja jne. Linkkien takaa löytyy UusiRaHan kumppanuushankkeiden Vilkku, Osmo ja Vilma kotisivut. Lisäksi täältä löydät aihepiiriin liittyviä lehtiartikkeleita, haastatteluja ja luentoja:

Viljelijäkyselyn tuloksia:
Yhteenveto kerääjäkasvikyselyn 2016 koosteesta (suppeampi versio)
Kooste kerääjäkasvikyselystä 2016 (laajempi versio)
Seminaariluentoja:
Nyt voit katsoa UusiRaHan vuoden 2018 Hyvinkään seminaariesitykset YouTubesta videona seuraavan linkin kautta:
Tästä aukeavat seminaariesitykset videoina. Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä!
UusiRaHan II vuosiseminaarin luentokalvot pdf-muodossa
Lehtiartikkeleita:

Kerääjäkasvien viljelemisen hyötyihin tutustuttiin tilakokeiden äärella – ELY Uutiset 2018

Frodiga fånggrödor kan minska behovet av kvävegödsling med hälften – landsbygdensfolk.fi

Tietoa kerääjäkasveista tiloilta ja kokeista – KM 11/2018

Kerääjäkasvista hyötyä viljelijälle ja ympäristölle – Vihdin Uutiset 1.7.2018

Mäntsäläinen kerääjäkasviseos – Mäntsälän Uutiset 27.6.2018

Fånggrödor – till bondens nytta i Landbygdens Folk 26 Januari 2018

Ta hem nyttan med fånggrödor – Artval i Landbygdens Folk 2 Februari 2018

Greppa näringen: Lärdomar av 25 års försök med grön mark

Information om fånggrödor i gårdsförsöken på Nyby gård år 2016

Hankkeita:

Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla (Vilkku) -hanke

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) -hanke 2009-2014

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke 2016 – 2018

OSMO – Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hanke 2015-2018