Kokeet ja kokeilut

Hankkeessa tuotetaan, kerätään ja välitetään tietoa kerääjäkasvien viljelystä perustuen kokeisiin ja kokeiluihin. Tavoitteena on, että kerääjäkasvit toimivat osana peltoviljelyn ravinteiden pidättämisessä ja edistävät niiden tehokasta käyttöä. Hanke tähtää Uudenmaan vesistöjen laadun parantamiseen.