Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan 2016-2019 (UusiRaHa)

UusiRaHa-hankkeen tausta

Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan 2016 – 2019 (UusiRaHa) –hanke lisää tietoa kerääjäkasvien viljelystä. Kerääjäkasveja voidaan käyttää Uudenmaan kasvinviljelytilojen peltojen kasvipeitteisyyden lisäämisessä ja siten vähentää pelloilta vesistöihin huuhtoutuvaa ravinnekuormitusta. Hankkeessa selvitetään aluskasvien menestystä muokatuilla ja suorakylvetyillä pelloilla. Tietoa saadaan kenttäkokeista, tilakokeista ja tiloilla tehtävistä kokeiluista. UusiRaHa-hanke on Luonnonvarakeskus Luken koordinoima hanke ja siihen osallistuvat myös Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry., ProAgria Etelä-suomi ja ProAgria NSL. Hankkeen yhteistyötahoja ovat mm. MTK Uusimaa ja SLC Nyland.

UusiRaHan hanke-esite
UusiRaHan esittelydiat (pdf)